Specialist in het betrekken van naasten

Ik heb naast mijn werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) diverse familie-ervaringen gehad in mijn gezin van herkomst (vader en zus) en huidige gezin. Als spv ben ik actief bezig geweest om naasten te betrekken, trainingen te geven aan naasten. De laatste jaren gaf ik trainingen aan hulpverleners via mijn eigen bedrijf. Ik ben sinds oktober 2019 naastenadviseur en trainer bij HVO Querido.

Mijn overtuiging is dat hulpverleners en teams meer handen en voeten behoeven om naasten op een juiste manier te betrekken, hoe zij oog hebben voor het proces van naasten en hoe je triadisch werkt. Ik vind het erg leuk om mijn kennis en kunde over te brengen aan collega’s. Ik wil hiermee een bijdrage leveren om het naastenbeleid in Nederland naar een hoger niveau te brengen.

Boek bondgenoten en diverse artikelen

Ik heb het boek Bondgenoten geschreven. Bondgenoten, hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie (Boom, 2014) is een heel praktisch boek voor zowel hulpverleners als naasten. Het boek bevat 2 delen. In het eerste deel worden 16 situaties beschreven waar de cliënt, zijn naasten en de hulpverlener mee te maken kunnen hebben. Van intake tot ontslag. In elk onderdeel wordt een onderdeel van de triade besproken. In het tweede deel worden theorie en informatie besproken, zoals de hersteltheorie, familievaardigheden en worden er handvatten voor beiden gegeven. Ik heb naast dit boek ook allerlei hoofdstukken geschreven in boeken zoals in Handboek Relationeel handelen 2019, Een psychische stoornis heb je niet alleen (2013), en won in 2011 de Kitty Verbeekprijs met het artikel Familiebegeleiding in de psychiatrie.

Naaste en Ypsilon
Mijn vader had psychische problemen dat had invloed op ons gezinsleven. Ik realiseerde me pas veel later dat ik ‘daardoor’ zoon van ben. Mijn oudste zus werd toen ik een jaar of 16 was tegen haar zin in opgenomen, zonder dat ik toen snapte wat er aan de hand was. In beide gevallen heb ik het gevoel gehad dat als wij als gezin betrokken werden, er veel leed bespaard zou zijn. Ik ben meer dan 20 jaar lid van Ypsilon. Als hulpverlener werd ik geïnspireerd door de Ypsilon congressen die ik als hulpverlener bezocht. Natuurlijk werd ik ook verdrietig hoe wij als hulpverleners met naasten omgingen, ik hoorde vaker verschrikkelijke nare verhalen, dan positieve. Ik ben van 2008-2012 bestuurslid van Ypsilon geweest, en ben sinds 2014 lid van de Raad van advies van Ypsilon. Ik ben bij Ypsilon ambassadeur peer to peer.

Spv en naastenadviseur
Ik ben van 1990 tot 2020 spv geweest. Ik begeleidde veel mensen met een psychotische kwetsbaarheid. En in de laatste tien jaar daarvan ben ik me gaan bekwamen in het betrekken van naasten, op micro-meso en macro nivo. Ik heb met Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos het landelijk platform familie-ervaringsdeskundigen opgezet. Naast mijn werk als spv gaf ik landelijk lezingen, workshops, trainingen. Sinds 2019 heb ik mijn hulpverlenerschap aan de wilgen gehangen om mij volledig te richten om mijn en onze (die van Ysolda) kennis op dit gebied te delen, zodat zowel cliënten, naasten als hulpverleners op een prettige manier triadisch werken wat leidt tot een grotere tevredenheid.

Category
Tags

Comments are closed