programma

Kennis en ervaring op maat gesneden

Wij zijn nieuwsgierig wat er binnen de organisatie al gebeurt met triadisch werken. Wat is er gedaan, wat is gelukt, waar loopt het vast?

Wij denken mee hoe het naastenbeleid van papier naar de praktijk vertaald kan worden.

Wij geven handvatten voor een goede implementatie waarin aandacht is voor allerlei noodzakelijke facetten voor een succesvolle implementatie zoals een strategisch plan, ICT, zorgstappen en trainingen.


Trainingen voor teams

Voor teams die het betrekken van naasten op een hoger doel willen stellen, geven we training op maat aan teams. Afhankelijk van de precieze wensen , stellen we een programma op maat opworkshops

Wij denken mee hoe het naastenbeleid van papier handen en voeten kan krijgen voor hulpverleners.

webinars

Voor teams die hun teamdoel het betrekken van naasten op een hoger doel willen stellen, geven we webinars op maat.

coaching aan naasten

Naasten die behoefte hebben aan coachingsgesprekken rond hun rol als naaste van, kunnen wij individuele gesprekken aanbieden.


Pilot training voor naasten: Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten

In samenwerking met het Trimbos instituut heeft Henk-Willem een pilot training ontwikkeld voor naasten. De moderne versie van de psycho-educatie psychische problemen in je naaste omgeving. Het idee is dat er meer een accent ligt op naasten trainen om vaardig te zijn als naaste, voor zichzelf, naar hun dierbare, in de triade in de samenwerking met de hulpverlener en vaardigheden aan te leren in de herstelondersteuning naar hun dierbare en aandacht te hebben voor hun eigen herstelproces.

Scholing Generieke Module Naasten (GMN)

De herschreven  GMN is per augustus 2021 geautoriseerd en staat online. Dit is een kort document over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. Daarnaast zijn er 6 werkkaarten en 1 samenvattingskaart. Werkkaarten die heel handig zijn voor de betrokkenen in de triade. Henk-Willem heeft een trainingsaanbod ontwikkeld samen met Joke van der Meulen  https://www.familieperspectief.nl/

Dit in afstemming en samenwerking met Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon en Voorzitter Werkgroep GMN en Astrid Partouns coördinator GMN AKWA.

Het doel is om hulpverleners en naasten zowel kennis te laten maken van de inhoud van de GMN, als wel vaardigheden aan te bieden middels het gebruik van de werkkaarten. Binnenkort geven wij onze eerste online training voor hulpverleners en naasten. We willen hier een feestelijk tintje aan geven en deze eerste training gratis aanbieden. Eén deze weken zullen we op deze website en via Linkedin hier pr over maken en kan je je inschrijven.

Online module het betrekken van naasten op GGZ-Ecademy

Samen met Monique Meutstege https://moniquemeutstege.nl/over-mij/ heeft Henk-Willem een online module ontwikkeld voor hulpverleners. In eerste instantie was dat voor medewerkers van HVO-Querido. HVO-Querido heeft deze module gratis aangeboden aan GGZ-Ecademy.

De Module is te volgen voor hulpverleners waarvan hun instelling lid zijn van GGZ-Ecademy. De module is praktisch, heeft kleine stapjes, kleine tekstjes, filmpjes, linkjes, vragen, uitdagingen om in de praktijk te oefenen. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere aandacht voor de naaste, naastenbeleid, enkele onderdelen van de GMN, eigen ervaring, triadisch werken.

Deze module past uitstekend naaste en live training. In de online module kan de hulpverlener in zijn eigen tempo de materie zich eigen maken. In de live training kunnen vaardigheden getraind worden, kunnen vragen gesteld worden.Een gesprek of training aanvragen?

Wij zijn op weekdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur.